Onze diensten

Uitzenden en detacheren. Dat zijn de vormen van personeelsvoorziening die McDo-It biedt. En om welke vorm het ook gaat, het betekent altijd maatwerk. McDo-It is in alle gevallen juridisch werkgever.

Uitzenden

Uitzenden is het inzetten van personeel voor een korte duur, met een hoge mate van flexibiliteit. McDo-It verzorgt de werving, selectie en begeleiding.

Detacheren

Bij detacheren gaat het om de inzet van personeel voor langere tijd, die vooraf is vastgesteld. In veel gevallen gaat het om werknemers die over meerdere vaardigheden en ruime ervaring beschikken. Zij kunnen grotendeels zelfstandig hun taken vervullen. McDo-It verzorgt de werving, selectie en begeleiding.

Samenwerken met McDo-It?